PGJA - Beläggningsgjutasfalt

En slitstark vattentät beläggning som används både som skydds- och slitlager på gårdar, parkeringsdäck och broar. Används med fördel i kombination med en tätskiktsmatta (Membran 5, YEP6000)

Bvd PGJA (Ladda ner)

PM 93 - Asfaltmastix

En vattentät isoleringsmassa baserad på bitumen (SBS) som oftast används som tätskikt på terrasser, gårdsbjälklag och broar. Används med fördel i kombination med en underliggande tätskiktsmatta (Membran 5, YEP6000) för ett skarvfritt tätskikt.

Bvd Asfaltsmastix (Ladda ner)

Binapont – Spackelmassa

En bitumenbaserad spackelmassa som används för att jämna ut betongytor på ett snabbt och effektivt sätt. Kan efter applicering användas som ett bra underlag för tätskiktsmattor.

Bvd Binapont (Ladda ner)

Membran 5/5BRO:

En SBS-modifierad vattentät membran som används i terrasser, gårdsbjälklag, grunder, parkeringsdäck etc. för att skydda konstruktionen från fukt.

Bvd Polygum YEP6000 (Ladda ner)
Bvd Icopal YEP6500 (Ladda ner)

Hålkälslist

En triangelformad list av SBS-modifierad bitumen. Listen används för att skapa en vattentät övergång mellan en horisontell och vertikal yta och detta görs i kombination med ett tätskiktsmembran.

Bvd Hålkälslist (Ladda ner)

Isoglasyr 11p – Primer

En snabbtorkande asfaltprimer som förbehandling av konstruktioner, damm bindande samt ökar vidhäftning mellan underlag och tätskikt.

Bvd Isoglasyr 11p (Ladda ner)