Företagets kvalitetspolicy

Vårt mått på kvalitet är nöjda kunder. Göra rätt från början. Ställa samma krav på leverantörer och underentreprenörer som på företaget. Att löpande informera sig om nyheter och krav inom kvalitetsområdet. Genom upplysning och engagemang finna ständiga kvalitetsförbättringar.

Företagets miljöpolicy

Arbetet skall baseras på en helhetssyn genom att skapa en allmän miljömedvetenhet inom företaget. Vara medveten om och följa beställarens miljöpolicy. Se till genom förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete värna om vår miljö. Genom upplysning och engagemang finna ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Företagets arbetsmiljöpolicy

Vara medveten om och följa beställarens arbetsmiljöpolicy. Att genom medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet medverka till en helhetssyn för livskvaliteten, i arbetet som på fritiden.