Vanliga platser där vi lägger tätskikt är:

  • Innergårdar
  • Terrasser
  • Betongbjälklag
  • Parkeringsdäck
  • Broar

Tätskiktet hindrar läckage i underliggande lokaler samt skyddar betongkonstruktioner mot salter och andra föroreningar.

Våra beställare av tätskikt är väletablerade byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, kommuner och trafikverket. Vi åtar oss renoveringar samt nybyggnadsarbeten i Stockholm. 

Kontakta oss om du vill veta mer!