- Innergårdar
- Terrasser
- Betongbjälklag
- Parkeringsdäck
- Broar

Tätskiktet hindrar läckage i underliggande lokaler samt skyddar betongkonstruktioner mot salter och andra föroreningar.

Våra beställare är väletablerade byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, kommuner och trafikverket. Vi åtar oss renoveringar samt nybyggnadsarbeten. 

Kontakta oss om du vill veta mer!