Vi utför alla typer av asfaltentreprenader. Före asfaltering även erforderlig schakt och justering. Arbetet utförs som maskin- och/eller handläggning. Vi använder oss av svart eller rödbrun beläggning vid asfaltering. När höga krav ställs på ytor som ska tåla oljor och större belastningar t.ex. kallgarage och truckvägar används densitbeläggning för att få en slitstark och tålig yta.